Er rejsepapirerne i orden?

af Ann Karina
reg attest 250

Få styr på de vigtige papirer til bil og campingvogn inden ferien. Det kan spare dig for unødige ærgrelser. Her kan du læse om de vigtigste papirer.

Registreringsattesten
Den originale registreringsattest skal som udgangspunkt medbringes. En fotokopi er ikke nok. Men at medbringe den originale attest er heller ikke smart.

Det anbefales derfor at bestille en genpart af den originale registreringsattest på motorkontoret inden afrejse. Så vil det ikke være muligt at omregistrere køretøjet i tilfælde af tyveri.

På genparten står skrevet, at attesten ikke er til brug ved omregistrering.

Har man en registreringsattest af den nye slags og skal køre i udlandet, skal man medtage del I af den nye registreringsattest. Den del dokumenterer køretøjets registrering overfor udenlandske myndigheder.

Del II kan efterlades hjemme.

Det røde kort
Er køretøj, campingvogn og anhænger kaskoforsikret, og er køretøjets tilladte totalvægt ikke over 3,5 t, er man automatisk i besiddelse af en redningsforsikring. Det røde SOS-kort, der fås hos forsikringsselskabet, skal med, da det af kortet fremgår, i hvilke skadesituationer der er hjælp at få, og hvori hjælpen består samt telefonnummeret på SOS’ alarmcentral i København.

Image

Forsikringen dækker hele Europa indtil Ural, (men ikke det land køretøjet er registreret i, typisk i Danmark), samt den asiatiske del af Tyrkiet.

Forsikringen omfatter de personer, der rejser med køretøjet, dog ikke blaffere.

Det grønne kort
Køretøjets ansvarsforsikring: Det Grønne Forsikringskort er bevis på, at motorkøretøjet er ansvarsforsikret.

Det garanterer, at forsikringen dækker de skader, man ved et færdselsuheld kan blive erstatningsansvarlig for. Kortet bør rekvireres hos forsikringsselskabet i god tid før afrejse. Det er obligatorisk i Bosnien-Hercegovina, Hviderusland, Makedonien, Moldova, Montenegro, Serbien, Tyrkiet og Ukraine.

Image

Kortet er vigtigt at have med, da det ellers kræves, at man tegner en grænseforsikring. Skulle der opstå problemer med manglende grønt kort i et af de lande, hvor det ikke er nødvendigt, ringer man til SOS International på tlf. +45 70 10 50 50.

I Rusland er det ikke gyldigt. Det anbefales at tegne en forsikring ved grænseovergangen.

Det gule kort
Det gule kort, sygesikringsbeviset fra Den Offentlige Sygesikring gælder som rejsesygeforsikring under ferierejser for egen regning. Det Gule kort er gyldigt i EU, Schweiz og små europæiske stater som Monaco og Andorra. Det betyder refusion af udgifter til læge- og hospitalsbehandling og dækker også udgifter til behandling på private hospitaler med beløb svarende til almindelig sygehusklasse, hvilket typisk vil være den offenlige sygehustakst i det pågældende land. Desuden ydes bl.a. fuld refusion af udgifter til lægeordineret medicin.

Læs mere om det gule sygesikringsbevis ved at klikke på linket nederst på denne side.

Det blå kort
Det blå kort dækker udgifter til læge- og hospitalsbehandling, medicin og tandlægehjælp i indtil et år i et andet EU/EØS-land og Schweiz.

Det dækker under ferier, forretningsrejser, studierejser, udstationering m.m. på samme vilkår som almindelige borgere er sikret på i det land, man befinder sig i. Dvs. at eventuel egenbetaling ikke dækkes. Dækker ikke udgifter til lægeordineret hjemtransport.

Links:
Relevante Link(s) : Rejsesygesikring – gult sundhedskort

 

 

Prøv også at læse disse indlæg