Annonce (læs mere efter annoncen)
Ferie For Alle 2024

Kæledyr med på camping

af Ann Karina
Kæledyr med på camping

Hvad gælder, når man gerne vil have sin hund eller kat med på campingferie? I EU er reglerne blevet mere enslydende, men der er stadig lande med specielle regler.

I EU gælder følgende
Fra 27. maj 2010 må du højst rejse med 5 dyr af arterne hunde, katte og fritter mellem EU-landene.

Dyrene skal have pas og vaccination mod rabies. Du skal altså kontakte en praktiserende dyrlæge, der udsteder et blåt EU pas til dit kæledyr. Passet kan kun udstedes, hvis dyrlægen attesterer at dyret er vaccineret mod rabies.

Den seneste vaccinationsdato må ikke være ældre end den dato, hvor dit kæledyr blev ID-mærket. Hvis vaccinationsdatoen er ældre end mærkningsdatoen, vil vaccination ikke entydigt kunne kædes til dyret, som så vil blive betragtes som uvaccineret, og dermed i strid med reglerne.

Vaccinationen skal være foretaget mindst 21 dage før afrejsen. Har dyret allerede en rabiesvaccination, og er den stadig gyldig, behøver man ikke at vaccinere dyret på ny.

I følgende lande gælder specielle regler:

Sverige
Regler om rejse med hunde og katte til Sverige er som følger:

 • ID-mærkning med mikrochip eller en letlæselig tatovering.
 • Dyrene skal ledsages af et pas udfærdiget af en autoriseret dyrlæge.
 • Vaccination og revaccination mod rabies i henhold til anbefalingerne fra vaccinens forhandlere og brug af en vaccine godkendt af WHO. De svenske myndigheder kræver at primær vaccinationen først gives, når dyret ér 3 måneder gammel. Vaccination før 3 måneders alderen anses for ugyldige. (Der kræves ingen rabiesvaccination ved direkte indførsel til Sverige fra Storbritannien eller Irland).
 • Antistoftest der viser antistoftitter for rabies på mindst 0,5 IU/ml. Denne test skal tages mindst 120 dage efter den sidste rabiesvaccination (der kræves ingen antistoftest ved direkte indførsel til Sverige fra Storbritannien eller Irland).
 • Hunde og katte der skal til Sverige, skal ormebehandles mod bændelorm (Echinococcus spp.) af en dyrlæge ved brug af et præparat der indeholder praziquantel indenfor 10 dage før indførslen. Dokumentation for ormebehandling kan enten skrives i passet ellet på én af de to “intyg” (da: blanketter), som det svenske Jordbruksverket har udarbejet. Blanketterne kan downloades fra linkene til højre herfor.
 • Pendlere mellem Sverige og Danmark kan med fordel anvende fyraveckorsintygget (da: fireugersblanketten).
 • Dyret skal ledsages af både pas og blanket.
 • Indførslen skal anmeldes til de svenske toldmyndigheder umiddelbart efter indførslen.
 • Antistoftest der viser antistoftitter for rabies på mindst 0,5 IU/ml. Denne test skal tages mindst 120 dage efter den sidste rabiesvaccination (der kræves ingen antistoftest ved direkte indførsel til Sverige fra Storbritannien eller Irland).

Hunde og katte under 3 måneder
Den, som måtte købe en hvalp eller killing i Danmark, og som vil indføre den til Sverige skal søge om dispensation hertil hos Jordbruksverket.

Norge
Selvom Norge ikke er en del af EU, så følger Norge de nye rejseregler. Det betyder at passet skal bruges ved rejse til Norge.

Regler om rejse med hunde og katte til Norge er som følger:

 • ID-mærkning. Tatovering eller mikrochip. Kun FECAVA eller ISO-standard er accepteret. Ejer skal selv undersøge, om der forefindes scanner på toldstedet, der ønske benyttet.
 • Dyret skal ledsages af et pas udstedt af en autoriseret dyrlæge.
 • Hunde og katte der skal til Norge, skal ormebehandles mod bændelorm (Echinococcus spp.) af en dyrlæge ved brug af et præparat, der indeholder praziquantel tidligst 10 dage før indførslen. Behandlingen skal gentages senest 7 dage efter indførslen til Norge og skal dokumenteres i passet.
 • Dyret skal rabiesvaccineres med en inaktiveret vaccine i henhold til vaccineproducentens anbefalinger.
 • Der skal udtages en blodprøve til kontrol af rabiesantistofniveau minimum 120 dage efter sidste rabiesvaccination. Der skal foreligge svar fra et godkendt laboratorium på blodprøven, som viser at dyret har et antistofniveau på mindst 0,5 IE/ml. For at dokumentationen for tilstrækkelig højt antistoftiter skal beholde sin gyldighed, må dyreejeren sørge for at dyret bliver revaccineret mod rabies indenfor den tidsramme, som vaccineproducenten anbefaler.

Har du spørgsmål til de norske regler, kan du kontakte de norske veterinærmyndigheder

Finland
Regler om rejse med hunde og katte til Finland er som følger: 

 • ID-mærkning med mikrochip eller letlæselig tatovering.
 • Dyrene skal ledsages af EU-pas, udfærdiget af autoriseret dyrlæge.
 • Vaccination og revaccination mod rabies i h.t. anbefalingerne fra vaccinens forhandlere og brug af vaccine, godkendt af WHO.
 • Hunde, der skal til Finland, skal ormebehandles mod bændelorm (Echinococcus) af en dyrlæge ved brug af et præparat, der indeholder praziquantel, tidligst 30 dage før indførslen.
 • Dyr under 3 måneder behøver ikke at blive behandlet mod orm før indrejse. 

Irland
Regler om rejse med hunde og katte til Irland er som følger:

 • Dyrene skal udstyres med en mikrochip, som opfylder ISO specifikationer. Såfremt andre systemer anvendes, skal ejeren selv sørge for at medbringe et udstyr, der kan aflæse mikrochippen.
 • Alle dyr skal chipmærkes før de rabiesvaccineres og blodprøves.
 • Dyrene skal ledsages af et pas udfærdiget af en autoriseret dyrlæge.
 • Dyrene skal vaccineres mod rabies, når de er mindst 3 måneder gamle. Vaccinationen skal være udført i et EU land eller i et land, der er på tredjelandslisten – se linket til højre.
 • Ca. 30 dage efter den sidste rabiesvaccination, skal der udtages en blodprøve til  undersøgelse for rabiesantistoffer. For at sikre sig en antistoftiter på mindst 0,5 IU kan der foretages revaccination med en måneds mellemrum. Blodprøven skal være taget i et EU land eller  i et land, der er på tredjelandslisten.
 • Hvis et dyr har fået udtaget en blodprøve med tilfredsstillende antistoftiter efter vaccination mod rabies, kan det pågældende dyr rejse ind i Irland 6 måneder efter udtagelse af blodprøven. En ny  undersøgelse for antistoftiter skal ikke udføres, hvis revaccination har fundet sted i overensstemmelse med producentens anvisninger(En blodprøve godkendt til Sverige kan således anvendes til Irland).
 • Blodprøven skal undersøges på et EU godkendt laboratorium.
 • Dyret skal mellem 24 timer og 48 timer før afrejsen til Irland behandles af en dyrlæge mod echinokokker og flåter. Herved forstås 24-48 timer før ombordstigning i transportmiddel -tog, skib, fly til Irland. Midlet mod echinokokker skal indeholde stoffet praziquantal, og behandlingen mod flåter må ikke kun bestå af en behandling med et halsbånd impregneret med stoffet acaricid.

De ovenstående oplysninger skal være dokumenteret i dyrepasset, som skal være underskrevet af en autoriseret dyrlæge.

Dyrepassets gyldighed
Dyrepasset er gyldigt fra 6 måneder efter en tilfredsstillende blodprøves udtages, eller fra datoen fra passets udstedelse, hvis dette sker senere. Ved regelret revaccination er passet gyldigt fra datoen for revaccinationen. For en hund på under 12 måneder er vaccinationen gyldig i 12 måneder. For en hund på over 12 måneder er vaccinationen gyldig i overensstemmelse med producentens anvisninger (på nuværende tidspunkt 3 år).

Andre rejser inden indførsel i Irland
Dyret må ikke have været uden for EU-landene eller de lande, der er listet på tredjelandslisten inden for de sidste 6 måneder før indrejse i Irland.

Storbrittanien (UK)
Regler om rejse med hunde og katte til England, Skotland og Nordirland er som følger:

 • Dyrene skal udstyres med en mikrochip, som opfylder ISO specifikationer. Såfremt andre systemer anvendes, skal ejeren selv sørge for at medbringeet udstyr, der kan aflæse mikrochippen.
 • Som hovedregel skal alle dyr chipmærkes før de rabiesvaccineres og blodprøves. Hunde, som i forvejen er tatoverede, kan dog mikrochippes efterfølgende af dyrlægen, såfremt dyrlægen kan attestere dens identitet.
 • Dyrene skal ledsages af et pas udfærdiget af en autoriseret dyrlæge.
 • Dyrene skal vaccineres mod rabies, når de er mindst 3 måneder
 • Ca. 30 dage efter den sidste rabiesvaccination, skal der udtages en blodprøve til  undersøgelse for rabiesantistoffer. For at sikre sig en antistoftiter på mindst 0,5 IU kan der foretages revaccination med en måneds mellemrum.
 • De britiske veterinærmyndigheder har meddelt at hvis et dyr har fået udtaget en blodprøve med tilfredsstillende antistoftiter  efter vaccination mod rabies, kan det pågældende dyr rejse ind i Storbritannien 6 måneder efter udtagelse af blodprøven. En ny serologisk undersøgelse for antistoftiter skal ikke udføres såfremt at dyrets vaccinationsstatus er opretholdt og eventuel revaccination har fundet sted i overensstemmelse med producentens anvisninger. (En blodprøve godkendt til Sverige kan således anvendes til Storbritannien).
 • Blodprøven skal undersøges på et EU godkendt laboratorium.
 • Dyret skal mellem 24 timer og 48 timer før afrejsen til Storbritannien behandles af dyrlægen mod echinokokker og flåter. Herved forstås 24-48 timer før ombordstigning i transportmiddel fra kontinentet -tog, skib, fly til Storbritannien.

De ovenstående oplysninger skal føres ind i passet og passet skal være underskrevet af en autoriseret dyrlæge.Dyr der rejser til Storbritannien skal ankomme via godkendte indrejseruter og med godkendte transportselskaber. 

Passet er gyldigt fra 6 måneder efter en tilfredsstillende blodprøves udtagelse eller fra datoen fra passets udstedelse, hvis dette sker senere. Ved regelret revaccination er passet gyldigt fra datoen for revaccinationen. For en hund på under 12 måneder er vaccinationen gyldig i 12 måneder. For en hund på over 12 måneder er vaccinationen gyldig i overensstemmelse med producentens anvisninger (på nuværende tidspunkt 3 år).

Dyret må ikke have været uden for EU-landene eller de lande, der er listet på tredjelandslisten inden for de sidste 6 måneder før indrejse i Storbritannien. Dog kan dyr, der udelukkende har opholdt sig i tredjelandets internationale lufthavn (tredjelande, som ikke er på landelisten – Del D lande) eller som ved sejlads i tredjelands farvande er forblevet på båden, indføres i Storbritannien.

Har du spørgsmål til de Engelske regler, kan du læse mere på Englands veterinærmyndigheders hjemmeside

 

Prøv også at læse disse indlæg