Kommunerne tjener formuer på parkering

af Ann Karina
Image

 

Indtjeningen på parkering er fordoblet i flere kommuner, viser en undersøgelse FDMs medlemsblad Motor har foretaget. Men det er ikke lovligt at indføre betalingsparkering alene for at fylde kommunekassen. FDM kritiserer kommunerne for at bruge parkering som en skatteskrue.

Det er ikke kun i Københavns Kommune, at det er blevet dyrere at parkere. Også Odense og Aalborg har næsten fordoblet indtjeningen på parkering de seneste år, mens Kolding og Hillerød har haft en mindre stigning, viser en undersøgelse, som FDMs medlemsblad Motor har foretaget. Danmarks næststørste kommune, Århus, har ikke ønsket at medvirke i Motors undersøgelse.

Men kommunerne må ikke opkræve parkeringsafgifter med henblik på at skaffe en indtægt. Ikke desto mindre er det tydeligt for enhver, at det er præcist det, der foregår, mener FDM.

”København er helt sikkert det værste eksempel. Her har man sat taksterne op samtidig med, at man har nedlagt P-pladser. Derfor kan det ikke ses som andet end en skatteskrue, når man samtidig forringer forholdene for bilisterne”, siger FDMs adm. direktør Thomas Møller Thomsen.

Motors undersøgelse viser, at Københavns Kommune alene fra 2004-2007 har forøget overskuddet på parkering fra 120 til 324 mio. kr. årligt. FDM støtter derfor regeringens forslag om at sætte et loft på parkeringsindtægterne, så merindtjeningen automatisk tilfalder staten. Det vil sikre, at parkering ikke bliver brugt til at finansiere huller i kommunekassen.

”Parkeringsreglerne er til for at regulere trafikken og skabe sikre forhold for trafikanterne – ikke for at fylde kommunekassen”, siger Thomas Møller Thomsen.

I Motors augustnummer er der også fokus på de private P-selskaber, som årligt tjener mange millioner på de danske bilister.

 

Links:
Hjemmeside: FDM

Prøv også at læse disse indlæg