Undgå at bilen bliver vandskadet under skybrud

af Ann Karina
Foto: FDM

Bilejere har pligt til at minimere skaderne ved skybrud, hvis forsikringen skal dække. Læs her, hvordan man sikrer sig, og hvad man skal gøre, hvis bilen bliver fanget i vandmasserne.

Sommerens varslinger om skybrud bør tages alvorligt af landets bilejere. Den massive mængde regn risikerer nemlig i værste fald at totalskade bilen, som tilfældet var det sidste sommer, hvor mange biler blev fanget i vandmasserne.

”Som forsikringstager har man en tabsbegrænsningspligt, som betyder, at man skal sørge for at minimere risikoen for skader, hvis forsikringen skal dække. Varsles der om skybrud, bør man derfor ikke parkere sin bil i viadukter eller andre lavtliggende steder, hvor man ved, at vandet samler sig. I det hele taget skal man bruge sin sunde fornuft, så bilen ikke ender med at stå under vand,” siger teknisk rådgiver i FDM Peter Sahl.

Rammer skybruddet først, skal vandet ikke have stået ret højt – højest op til midt på bilens dæk – før skaden allerede kan være sket. Har det været tilfældet, fraråder FDM, at man selv forsøger at starte bilen. Også selv om vandet for længst er væk, og bilen synes tør indeni. I værste fald risikerer man at gøre ondt værre.

”Er bilen blevet vandskadet i mere eller mindre grad, eller har man mistanke om det, skal man kontakte sit værksted og forsikringsselskab og ikke forsøge selv at starte eller tørre den,” forklarer Peter Sahl og tilføjer:

”Det kan godt være, der ikke umiddelbart er vand at se, men man ved ikke, hvordan der ser ud i motorrummet, hvor der sidder relæer og anden elektronik. Det samme gælder det ledningsnet, som ligger i bunden af bilen, som også kan være beskadiget.”

Har vandet ikke stået højere end til den nederste kant af fælgen, er der ingen grund til at være nervøs, men har det stået højere, er sagen en helt anden.

”Det er ikke nok, at tage de løse måtter ud og selv forsøge at tørre bilen indvendigt. Man bliver nødt til at få det hele ud. Det er ikke en operation, man selv kan stå med på villavejen eller i garagen. Her er det bedre at overlade det til fagfolk,” siger Peter Sahl.

Han understreger, at det i sidste ende er op til for ens forsikringsselskab at vurdere, hvor ødelagt bilen er.

Peter Sahl advarer også mod at køre igennem dybe vandpytter. For eksempel hvis man forsøger at køre igennem for eksempel en viadukt, hvor der har samlet sig meget vand.

”Lad være at tage nogle chancer og forsøge at køre videre. Find i stedet en alternativ vej eller lad bilen stå. I værste fald totalskader man bilen,” siger han.

Links:
Relevante Link(s) : FDM

Prøv også at læse disse indlæg