Historisk mange lastbiler på de danske veje og rastepladser

af Bjarne Søby

Hvis du har indtrykket af, at lastbilerne fylder mere og mere på vejene og på rastepladserne, har du fuldstændig ret.   

 Sidste år steg kørslen med de lange køretøjer herhjemme med 1,7 procent – og på motorvejsnettet med 3 %. Og hvis man kigger lidt længere tilbage, betyder udviklingen, at lastbiltrafikken samlet set er vokset med 13 % procent, siden vi kom ud af finanskrisen i slutningen af nullerne.   

Det viser de nyeste tal fra Vejdirektoratet.   

”Vi kan især se en stigning i de internationale vejgodstransporter, altså dem der kører ind over grænsen i Sønderjylland, over Øresundsbroen og kommer med færgeruterne over Øresund og Femern,” fortæller afdelingsleder Kasper Rosenstand fra Vejdirektoratet. ”Her steg antallet af lastbiler med 4,8 procent i 2018 i forhold til året før.”   

I konkrete tal betyder det, at der i gennemsnit kørte godt 6.400 lastbiler ind i Danmark hver eneste dag sidste år. Det er et historisk højt tal – og en stigning på omkring 40 procent på 10 år.   

Udviklingen er et spejl af, at det går godt med den økonomiske aktivitet i samfundet. Mere gods transporteres nemlig mellem lande og sætter vejnettet under pres – og især motorvejene, eftersom den internationale godstrafik kører ad de store transportkorridorer.   

Udviklingen er fortsat i 1. halvdel af 2019. De nyeste tællinger fra E45 Frøslev grænseovergang viser, at lastbiltrafikken i de første seks måneder af året voksede med cirka 2% sammenholdt med 2018. På Øresundsbroen blev der i samme periode registreret en vækst i lastbiltrafikken på 3,3%.   

”Grundlæggende er det jo positivt, at lastbiltrafikken vokser, fordi det er et tegn på, at økonomien er i fremgang, både nationalt og internationalt” siger Kasper Rosenstand. ”Dog er det også er en udfordring, fordi det stigende antal lastbiler øger presset på et vejnet, der i forvejen skal håndtere en stadig stigende persontrafik.”   

For at afhjælpe denne udvikling har Vejdirektoratet i disse år stort fokus på at udnytte kapaciteten på vejnettet bedst muligt og hjælpe alle trafikanterne – både lastbilchauffører og bilister – nemmest gennem den stigende trængsel.   

”Vi kan ikke trylle det øgede pres på vejene væk. Men vi er bevidste om, at vi har en stor opgave med at få trafikken til at glide bedst muligt, ikke mindst på det overordnede vejnet. Og den opgave arbejder vi med på forskellige fronter. For eksempel afprøver vi i denne tid forskellige metoder til at rydde vejene bedre og hurtigere efter uheld, ligesom vi hele tiden bestræber os på at give den mest præcise og relevante trafikinformation,” siger Kasper Rosenstand. ”Derudover benytter vi os også jævnligt af kampagner og andre kommunikationsredskaber, når det er relevant.”   

Læs mere om udviklingen i lastbiltrafikken i Vejdirektoratets rapport Statsvejnettet 2019

Prøv også at læse disse indlæg