Bål, hekse-brænding og hygge

af Ann Karina
Active Image
Skt. Hans aften er helt speciel – også for campister. På Falster Familie camping er der fælles spisning, fakkel-optog og fælles båltænding for alle campingpladsens gæster.

Skt. Hans aften har udviklet sig og ændret sikkelse og indhold flere gange gennem tiderne – heldigvis. Aftenen er ikke længere præget af frygt og magi, men af nærvær og hygge.

I bondesamfundet var St. Hans-bålet én af flere blusskikke. Der var også fx blus til pinse og bål Valborgaften, d. 30 april. Men efterhånden blev bålskikken kun knyttet til Sankt Hans aften.

Oprindeligt skulle både St. Hans og Valborg blus helst tændes med helt ny ild. D.v.s. med "vild ild" eller "nødild". Det er ild, som laves ved at gnide to træstykker mod hinanden. Nødild var et stærkt magisk middel.

Dét bål, vi brænder til St. Hans, er ikke et "henrettelsesbål", men et skærmende blus. Det skal holde de onde kræfter væk, som var aktive i midsommernatten. 

Image
Heksen brændes på bålet – en 'ny' skik i Danmark

Skikken med at have en heksedukke på toppen af bålet, er ret ny. Det er først i slutningen af forrige århundrede, at spredte vidnesbyrd om heksefigurer dukker op. Og rigtigt almindelige bliver de førsti løbet af vort århundrede.

Selvom der ikke var heks på bondesamfundets St. Hans bål, havde heksen alligevel en placering i forhold til skikkene. I folketraditionen er der en generel opfattelse af, at hekse er særligt aktive på magiske helligaftener. De er fx ude for at samle ingredienser til deres trolddomsaktiviteter, eller rejser til heksemøde ved Troms Kirke, eller Bloksbjerg i Harzen. Ilden skal skræmme dem,og forhindre dem i at lande, hvor bålene brænder.

Bålet på Falster Famliecamping var nok lidt for fugtigt til at skræmme nogle hekse. Men de ville have fået en kraftig røgforgiftning, hvis de havde prøvet at lande der.

Image
Fakkel-optog på vej til bålet

Men det betød intet. Gæsterne på campingpladsen havde en dejlig aften.

Aftenen startede med fælles grill og spisning på campingpladsens dejlige terrasse. Herefter gik voksne og børn i fakkeloptog ned til bålet, hvor lejrchefen bød velkommen med båltale.

Image
Bål-tale

Alle gæsterne hjalp til med at tænde bålet, ved at smide de mange fakler på bålet (efter at lejrchefen var trådt ned af bålet). Desværre blussede bålet ikke op.

Image
Bålet tændes
 

Det havde regnet for meget de seneste dage til at bålet kunne tænde ordentligt. Men den kraftige røg i den nedgående sol, var nu heller ikke at foragte.

Det var en dejlig aften fuld af nærvær og hygge – både for voksne og børn.

Image
Hygge og nærvær for børn og voksne

Læs mere om Skt. Hans på detsker.nu og på Falster Familiecamping

 

Prøv også at læse disse indlæg