Regler for brug af vinterdæk

af Bjarne Søby

Vinteren er på vej, og dermed også den årlige forvirring vedr. brug af vinterdæk. Det er bestemt ikke billigt at skifte til vinterdæk, og det er ens kørselsbehov, der afgør om man har brug for vinterdæk eller ej.

Den den danske vinter er ofteuforudsigelig når det gælder vejret, hvor der ofte er langt mere regn end is eller sne. Dette gør dækvalget til lidt af en udfordring, hvor man skal tage højde for flere forskellige faktorer.

Færdselsstyrelsen påpeger, at der er stor forskel på bremse- og styreegenskaber på vinterdæk og almindelige dæk afhængig af vejrliget. Nogle har den opfattelse, at så længe man kører med vinterdæk fra 1. november til 1. april, så er sikkerheden i top, men virkeligheden er lidt mere nuanceret. Vinterdæk bremser ganske vist bedst på sne eller is, men også kun dér. På våd eller tør vej bremser almindelige dæk bedst, selv når temperaturen er lav. Og det er jo våd eller tør vej vi hyppigst kører på om vinteren.

Dækvalget kommer helt an på bilens brug. Skal man ubetinget af sted hver morgen, eller kører man for eksempel steder, ofte på landet, hvor snerydningen er sporadisk, eller er bredden af dækkene 205 mm eller derover, så er vinterdæk et klogt valg. Kører man i byen, hvor der sjældent ligger sne eller is på vejene, kan man en sjælden gang lade bilen stå og er dækkene af standardbredde til en mellemklassebil eller derunder, så kan man fint klare sig med almindelige dæk, lyder Færdselsstyrelsens råd.

Men selv om man skifter til det mest velegnede dæk alt efter ens kørselsbehov, er der alligevel grund til at være forsigtig. Standselængden forøges overraskende meget, når føret bliver dårligere. Derfor skal man i høj grad også, ud over at tænke på sine dæk, afpasse farten efter forholdene om vinteren. Tag for eksempel en vejstrækning, hvor man kører 80 km/t om sommeren. For at have samme standselængde på sne skal man nu nedsætte hastigheden til 45 km/t med alm. dæk og til 55 km/t med vinterdæk. Det siger noget om fartens betydning for sikkerheden, konkluderer Færdselsstyrelsen.

Fakta

  • På tør eller våd vej har vinterdæk i gennemsnit 10-15 % længere bremselængde end almindelige dæk.
  • På egentlig sne og is har vinterdæk i gennemsnit 40-45 % kortere bremselængde end almindelige dæk.

Men hvad så med vinterdæk til campingvognen. Der er ingen lovmæssige krav, der siger noget om vinterdæk til campingvognen. Dvs. at man ikke behøves at have vinterdæk på campingvognen, selvom man har vinterdæk på bilen. Men kører man på veje, hvor det er nødvendigt med vinterdæk på bilen, så kan vi kun på det kraftigste anbefale, at man også har vinterdæk på campingvognen.

Sagen er anderledes, når det gælder pigdæk. Her gælder det, at hvis der er pigdæk på bilen, skal der også være pigdæk på campingvognen. Omvendt gælder det, at hvis der er pigdæk på campingvognen, så skal der være pigdæk på bilen også.

Herunder kan du se en liste over, hvilke regler der gælder for hhv. vinterdæk og pigdæk i en række europæiske lande.

Danmark

Pigdæk

Tilladt i perioden 01.11. – 15.04. Skal monteres på alle fire hjul.

Vinterdæk

Det er tilladt, at anvende vinterdæk i hastig- hedskategori Q (max 160 km/t). Ved montering af vinterdæk kræves der fire vinterdæk på personbiler og varebiler op til 3 tons totalvægt. Mindst 1,6 mm dækmønster.

Snekæder

Kan benyttes under forudsætning af, at de ikke ødelægger vejene.

Norge

Pigdæk

Tilladt i perioden 01.11. – første mandag efter påske. Nordnorge dog 16.10. – 30.04. Skal monteres på alle fire hjul. Kørselsafgift i Trondheim, Oslo og Bergen, 30 nkr. pr. dag.

Vinterdæk

Der skal være mindst 3 mm dækmønster. Der kræves vinterdæk, når vejret tilsiger det. Når det gælder lastbiler, kræves der vinterdæk (M+S mærkede dæk) på både forvogn og anhænger (trailer).

Snekæder

Den enkelte bilist skal sikre sig, at bilen kan køre i vintervejr. Det er et indirekte krav om, at personbilen skal medbringe et sæt snekæder ved kørsel i vintervejr.

NB: køretøjer med en totalvægt på over 3500 kg, skal i perioden 1. 11. til første mandag efter 2. påskedag medbringe snekæder, det er et lovkrav. En motorvogn skal medbringe mindst 3 kæder, hvoraf de to er tilpasset drivhjul og et til forhjul. Til motorvogn med anhænger skal der være mindst 7 snekæder, når der er tvillinghjul på drivhjulene, og ved enkeltmontering 5 snekæder.

På køretøjer med totalvægt o. 3500 kg anbefa- les mindst 5 mm mønsterdybde i vinterhalvåret.

Sverige

Pigdæk

Tilladt i perioden 01.10. – 30.04. Skal monteres på alle fire hjul.

Vinterdæk

Det er påbudt (for svenskere), at anvende vinterdæk i perioden 01.12. – 31.03., når vejret tilsiger det. Der skal være mindst 3 mm mønster på både vinter- og sommerdæk i nævnte periode.

Snekæder

Kan benyttes under forudsætning af, at de ikke ødelægger vejene.

Finland

Pigdæk

Tilladt i perioden 01.11 – første mandag efter påske. Perioden kan afvige alt efter vejret. Skal monteres på alle fire hjul.

Vinterdæk

Det er påbudt, at anvende vinterdæk i perio- den 01.12 – 01.03. Der skal være mindst 3 mm dækmønster for PV-dæk og 1,6 mm for LV. Der skal også være vinterdæk på trailere som er >= 750 kg.

Snekæder

Kan benyttes under forudsætning af, at de ikke ødelægger vejene.

Frankrig

Pigdæk

Tilladt fra lørdagen inden 01.11 til sidste søndag i marts. Max hastighed 90 km/t. Der skal klistres et pigdæksymbol bag på bilen. Pigdæk skal monteres på alle fire hjul.

Vinterdæk

Ingen særlige krav.

Snekæder

Kan anvendes når vejen er dækket med sne og is. Kan være påbudt ved skiltning. Det er et krav, at køretøjet kan køre og bremse ved egen kraft.

Italien

Pigdæk

Tilladt i perioden 15.11 – 15.03. Max hastighed på motorvej 120 km/t og landevej 90 km/t. Skal monteres på alle fire hjul.

Vinterdæk

Vinterdæk og snekæder er påbudt i Val d’Aosta 15.10 – 30.04. Perioden kan forlænges, når vejret tilsiger det.

Snekæder

Kan være påbudt ved skiltning.

Luxemburg

Pigdæk

Tilladt i perioden 1.12. til 31.03. Perioden kan forlænges om nødvendigt. Alle fire hjul skal monteres med pigdæk.

Vinterdæk

Ingen særlige krav.

Polen

Pigdæk

Ikke tilladt.

Vinterdæk

Ingen særlige krav.

Snekæder

Tilladt når vejen er dækket af is eller sne. Kan være påbudt ved skiltning.

Tjekkiet

Pigdæk

Tilladt i perioden: 15.11. til 31.03. Alle fire hjul skal monteres med pigdæk.

Vinterdæk

Ingen særlige krav.

Snekæder

Kan være påbudt ved skiltning.

Tyskland

Pigdæk

Ikke tilladt.

Vinterdæk

Køretøjet skal være tilpasset vejrforholdene, herunder hører en til forholdene egnet dæk- montering, vintervejr = vinterdæk. Det gælder også for udenlandske biler. M+S mærkning anses for at være vinterdæk, det gæl- der også for busser og lastbiler.

Ved kørsel med vinterdæk, som har en lavere hastighedskode end den der svarer til bilens tophastighed, skal der anbringes en mærkat, som angiver dækkenes max hastighed, i førerens synsfelt. Mindst 1,6 mm dækmønster.

Snekæder

Tilladt når vejen er snedækket, dog max 50 km/t.

Schweiz

Pigdæk

Tilladt i perioden 01.11. – 30.04., dog ikke på motor- og motortrafikveje, undtagen A13 San Bernadino tunnelen og A2 St. Gotthard tunnelen. Max 80 km/t og mærkat med pigdæksymbol skal klistres bag på bilen. Skal monteres på alle fire hjul.

Vinterdæk

Mindst 1,6 mm dækmønster.

Snekæder

Anvendelse af snekæder kan være påbudt ved skiltning.

Østrig

Pigdæk

Tilladt fra 15.11. – til første mandag efter påske, perioden kan forlænges, hvis vejret tilsiger det. Max 100 km/t på motorvej og max 80 km/t på landevej. Skal monteres på alle fire hjul.

Vinterdæk

Der er krav om vinterdæk for personbiler og varebiler <3500kg. og der kræves mindst 4 mm dækmønster på radialdæk og 5 mm på diago- naldæk i perioden 1.11.2007 til 15.04.2008.

Køretøjer >3500 kg skal mindst have vinterdæk på trækakslen og med mindst 5 mm mønster for radialdæk og 6 mm mønster for diagonaldæk. I perioden 1.11.2007 til 15.4.2008

Bøderammen går fra 35,- euro op til 5000,- euro, hvis man er årsag til andre trafikanters ulykke.

Snekæder

Kan anvendes når vejen er dækket af sne eller is. Kan være påbudt ved skiltning. I perioden 15.11. – 15.03. skal busser og lastbiler medbringe mindst 2 snekæder til trækhjul.

 

Links:
Relevante Link(s) : Færdselsstyrelsen
Se også: FDM advarer: Dårlige vinterdæk kan være livsfarlige

Prøv også at læse disse indlæg