Sikkerhedsstyrelsen: Gør din campingvogn gas-sikker

Sørg for at få udleveret en kopi af installations- og servicerapporten efter gastesten af din campingvogn

Du har som ejer ansvaret for, at gasudstyret i din campingvogn er i orden. Sikkerhedsstyrelsen anbefaler, at du får gastestet din campingvogn mindst hvert andet år. Det skal enten være en autoriseret vvs-installatør eller en godkendt kompetent virksomhed, der kontrollerer, at udstyret lever op til gasreglementet. Du har som ejer af campingvognen krav på at få en kopi af testrapporten.

Som ejer af en campingvogn eller autocamper har du ansvaret for, at din vogn er gas-sikker. Det vil sige, at gasudstyret i vognen er vedligeholdt og sikkerhedsmæssigt i orden. Det følger af gasreglementets afsnit B-3.

For at leve op til reglerne anbefaler Sikkerhedsstyrelsen, at ejeren mindst hvert andet år får foretaget en gastest af campingvognens gasudstyr. Testen skal ifølge reglerne foretages enten af en autoriseret vvs-installatør med en godkendelse til installation og service, eller en godkendt kompetent virksomhed inden for ”f-gas camping”. På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside kan du finde en komplet liste over autoriserede vvs-installatører og godkendte kompetente virksomheder.

En gastest er omfattende. Den omfatter blandt andet tætheds- og kuliltemåling af udstyret, en funktionskontrol samt et generelt vedligeholdelsestjek af gasudstyret. Installatøren skal udfylde en installations- og servicerapport under testen, og du har som ejer krav på at få en kopi af rapporten. Hermed har du overblik over, hvad der er blevet kontrolleret, og om der er behov for udbedringer. Du kan også bruge rapporten som dokumentation over for forsikringen, hvis der sker en ulykke, eller hvis vognen skal sælges.

Brug kun godkendte virksomheder

Sikkerhedsstyrelsen har kendskab til, at nogle campingpladser tilbyder deres kunder meget billige gastest. Her er det vigtigt, at du som ejer er opmærksom på, at reglerne er fulgt.

Det er godt, at mange campingpladser har fokus på, at campisterne skal være gassikre. Men det er altså vigtigt, at campisterne ved, at de har krav på at få udleveret installations- og servicerapporten, og at testen skal foretages af en autoriseret vvs-installatør, der har en godkendelse til installation og service, eller en godkendt kompetent virksomhed inden for f-gas camping, siger Mette Cramon, kommunikationskonsulent i Sikkerhedsstyrelsen.

Hvis man som ejer af en campingvogn ikke følger reglerne om korrekt vedligeholdelse af gasudstyret, kan man komme ud for, at der i værste fald sker alvorlige ulykker, og at forsikringen ikke dækker i tilfælde af ulykker.

Sådan gør du din campingvogn gas-sikker

  • Få foretaget en gastest mindst hvert andet år
  • Få en autoriseret vvs-installatør med en godkendelse til installation og service, eller en godkendt kompetent virksomhed inden for ”f-gas camping” til at foretage testen
  • Få udleveret installations- og servicerapporten efter testen
  • Tjek installations- og servicerapporten igennem og sørg for at få udbedret eventuelle mangler
  • Tjek selv løbende, om ventilationsåbningerne i campingvognen er i orden, og at regulatoren er monteret korrekt
  • Du kan finde en autoriseret vvs-virksomhed med en godkendelse til at udføre installation og service, eller en godkendt kompetent virksomhed inden for ”f-gas camping” i dit område, som kan udføre gastest i din campingvogn på Sikkerhedsstyrelsens Tjek-Side
Links:
Relevante Link(s) : Sikkerhedsstyrelsens Tjek-side

Prøv også at læse disse indlæg